ĐÈN RAY NAM CHÂM

Thanh ray nam châm là một sản phẩm không thể thiếu trong hệ đèn nam châm. Là sản phẩm chuyên dùng để định hình, và tạo các hình các hệ đèn. Thanh ray nam châm có 2 loại một loại chuyên dùng để âm vào các hệ trần thạch cao. Một loại chuyên dùng để gắn nỗi hoặc thả.

Sắp xếp theo: