Nguồn thép 60W-12V (DLV-60W-12V)

126.000₫
Nhà sản xuất DLV LIGHTING
Mã sản phẩm DLV-60W-12V.