Cảm biến đóng mở tủ (DLV-CUDM)

270.000₫
Nhà sản xuất DLV LIGHTING
Mã sản phẩm DLV-CUDM