Cảm biến vẫy tay DIM (DLV-CUVT-D)

240.000₫
Nhà sản xuất DLV LIGHTING
Mã sản phẩm DLV-CUVT-D